Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ЧЛАНАРИНА

 1. Предшколски узраст,ученици првог разреда основних и средњих школа, корисници социјалне помоћи,незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање и труднице.....бесплатно
  • Ученици основних школа

  • Појединачна чланарина.....300,00 дин.
  • Колективна чланарина......200,00 дин.
  • Полугодишња чланарина....200,00 дин.
  • Месечна чланарина............100,00 дин.
  • Ученици средњих школа и студенти

  • Појединачна чланарина........400,00 дин.
  • Колективна чланарина.........200,00 дин.
  • Полугодишња чланарина.......200,00 дин.
  • Месечна чланарина.............100,00 дин.
 2. Одрасли годишње.................500,00 дин.
 3. Одрасли полугодишње.............300,00 дин.
 4. Одрасли месечно.................100,00 дин.
 5. Пензионери годишње..............300,00 дин.
 6. За чланове старије од 70 година упис је бесплатан
 7. Породична чланарина(најмање 3 члана: по члану)......200,00 дин.
 8. Дневно читање штампе за оне који нису чланови.......50,00 дин.
 9. Коришћење интернета(1h) без чланске карте.......50,00 дин.
 10. Коришћење интернета(1h) за чланове........бесплатно.
 11. Чланарина важи годину дана од дана уписа у Народну библиотеку