Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ОДЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ

Одељење периодике смештено је у новој згради, на Тргу Ђорђа Станојевића. Простор је адекватан за наведену намену. Фонд периодике, серијских публикација, поседује преко 150 наслова и преко 4.000 бројева. Највише су заступљени часописи за књижевност и културу. Такође, набављени су и набављају се серијске публикације из других области: наука, просвета, библиотекарство, историја, географија, пољопривреда, итд. Између осталих, у фонду се налазе и користе  следећи часописи: Летопис Матице српске, Српски књижевни гласник, Књижевни магазин, Градина, Књижевност, Повеља, Кораци, Траг, Библиотекар, Панчевачко читалиште, Бележница, Бдење, Култура, Савременик, Свеске, Астрологија, Пољопривредни календар и др. На одељењу периодике смештена је и уредништво часописа за књижевност, уметност, културу и библиотекарство, Библиопис, чији је издавач неготинска библиотека.  

ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАВАШТВА

Неготинска библиотека, почев од 1996. године, бави се и издаваштвом. До сада је објавила преко 30 наслова, превасходно књижевног жанра, мада су значајне и књиге из историје Неготинске Крајине и других области. На овом одељењу примају се рукописи и место је окупљања писаца. Поред објављивања, овде се врше и рецензије, препоруке за објављивање и успостављају контакти са другим издавачима и ауторима. Библиотека издаје свој часопис за књижевност, уметност, културу и библиотекарство, Библиопис. Главни и одговорни уредник је Власта Младеновић  vlastamladenovic@gmail.com