Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин уз подршку Народне банке Србије, а у оквиру пројекта "Финансијска писменост грађана", приказала је презентације "Финансијска едукације-шта је потребно да знате" и "Како обезбедити средства за школовање". Предавачи, Миодраг Илић, виш. стр. сарадник и Љиљана Видојковић, самостални стр. сарадник, разговарали су са ученицима 4. године Неготинске гимназије.