Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

Комисија за пријем књига

Радна атмосфера приликом одабира књига које су поклон УГС "Независност". Комисија је извршила одабир од 2000 књига које су пристигле и које ће обогатити фондове наше Библиотеке.