Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

Програм "Школе свом граду"

 

У организацији Народне библиотеке "Доситеј Новаковић" Неготин и уз техничку помоћ Дома културе, у оквиру Мајских свечаности, организован је програм "Школе свом граду" у коме су учествовала деца из вртића "Пчелица" и ученици основних школа: "12. септембар", " Бранислав Нушић" Уровица, "Павле Илић Вељко" Прахово, Вера Радосављевић, "Бранко Радичевић" и "Вук Караџић". Такође, додељене су награде и похвале на литерарном и ликовном конкурсу "Неготин, јунаштвом, песмом и сунцем обасјан". Награђени учесници конкурса су: 
Награђени ученици на литерарном конкурсу, узраст од 1. до 4. разреда:
1. НАГРАДА: Филип Стојисављевић, 3/1 ОШ „Вук Карџић“
ПОХВАЛА: Вања Ђорђевић, 3/2 ОШ „Вера Радосављевић“ 
ПОХВАЛА: Новак Ватовић, 3/2 ОШ „Вера Радосављевић“

Награђени ученици на литерарном конкурсу од 5. до 8. разреда:
1. НАГРАДА: Анђела Поповић, 5. Разред ОШ „Вук Караџић“
ПОХВАЛА: Јован Ристић, 7. разред ОШ „12. септембар“
Награђени ученици на литерарном конкурсу узраст од 1. до 4. године средње школе:
1. НАГРАДА: Немања Давидовић, 1/1 Пољопривредна школа „Рајко Боснић“
ПОХВАЛА: Тијана Живковић 1/1 Пољопривредна школа „Рајко Боснић“

Награђени ученици на ликовном конкурсу од 1. до 4. разреда:

1. НАГРАДА: Николај Гавриљук 4/1 ОШ „Вера Радосављевић“
ПОХВАЛА: Валентина Грујић, 3/1 ОШ „Бранко Радичевић“
ПОХВАЛА: Анђела Михајловић, 3/3 ОШ „ Вук Караџић“
ПОХВАЛА: Милица Јосић, 2. разред ОШ „12. Септембар“
ПОХВАЛА: Вељко Васиљевић, 2. Разред ОШ „12. септембар“

Награђени ученици на ликовном конкурсу од 5. до 8. разреда:

1. НАГРАДА: Андрија Бучановић, 8/2 ОШ „Вера Радосављевић“
ПОХВАЛА: Милица Радоњић, 7/2 ОШ „Вук Караџић“
ПОХВАЛА: Немања Ђуљаовић, 5. разред ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац
ПОХВАЛА: Марија Стојановић , 5. Разред ОШ“ 12. септембар“