Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ, 

 

РАДИ ОЧУВАЊА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА, А У СКЛАДУ СА МЕРАМА НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН, ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ ДА СЕ ДО ДАЉЕГ ОБУСТАВЉА РАД СА КОРИСНИЦИМА НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА БИБЛИОТЕКЕ. РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ ЈЕ 7-15 ЧАСОВА. 

 

ВРЕМЕ ТОКОМ КОЈЕГ БИБЛИОТЕКА НЕ РАДИ СА КОРИСНИЦИМА НЕЋЕ СЕ РАЧУНАТИ У ПРОПИСАНИ РОК ЗА ПОЗАЈМЉИВАЊЕ ГРАЂЕ. У ОВОМ ПЕРИОДУ, ДАКЛЕ, НЕ ВАЖИ РОК ОД 15 ДАНА ЗА ВРАЋАЊЕ ГРАЂЕ. ИСТА СЕ МОЖЕ ВРАТИТИ НАКОН УСПОСТАВЉАЊА РАДА СА КОРИСНИЦИМА. 

 

СВЕ НОВОСТИ У ВЕЗИ СА РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И НАЧИНОМ РАДА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН ЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО ПОСТАВЉАТИ НА СВОЈ ВЕБ САЈТ WWW.BIBLIOTEKANEGOTIN.ORG.RS И СВОЈУ ФЕЈСБУК СТРАНУ.