Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

EDUROAM ПРИСТУПНА ТАЧКА
Eduroam®–education roaming, бесплатан глобални сервис за бежични приступ Интернету, доступан је и у нашој Библиотеци, на одељењу за одрасле.
Детаљна упутства за коришћење и приступ едуроам сервису можете наћи на АМРЕС eduroam сајту http://www.eduroam.amres.ac.rs/rs/korisnici.html.
Овај сервис је настао у оквиру европске TERENA иницијативе, а остварен је кроз међународни GÉANT пројекат у којем учествују европске академске и истраживачке мреже. Eduroam услугу у Србији пружа Академска мрежа Србије (АМРЕС). Све додатне информације, као и списак институција које учествују у АМРЕС едуроам сервису, упутства за подешавање и списак приступних тачака можете потражити на сајту http://www.eduroam.amres.ac.rs.