Библиопис

Библиопис, часопис за књижевност, уметност, културу и библиотекарство, излази у склопу издавачке продукције Народнe библиотекe „Доситеј Новаковић“. Први број Библиописа појавио се 2006. године, након чега је уследила четворогодишња пауза у излажењу. Други број изашао је 2010. године и тада се Библиопис усталио као издање Библиотеке које се публикује једном годишње. Од 2013. године Библиопис излази једном годишње, као двоброј.

Сви бројеви часописа Библиопис су дигитализовани и могу се читати у нашој Завичајној дигиталној библиотеци.

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ позива ауторе да својим радовима учествују у креирању новог броја часописа Библиопис.

Преузмите позив за достављање радова и изјаву о оригиналности рада.