Чланство у Библиотеци

Чланови Библиотеке могу бити сви држављани Републике Србије и страни држављани који поседују пасош. 

Учлањивање деце предшколског узраста и ученика основних школа врши се на дечјем одељењу Библиотеке. Учлањивање корисника у огранке Библиотеке врши се у огранцима. Учлањење осталих корисника врши се на позајмном одељењу за одрасле.

Чланом Библиотеке постаје се плаћањем чланарине и добијањем чланске карте, по утврђивању података о идентитету корисника. Корисник се опредељује за које време ће бити члан Библиотеке и у складу са тим уплаћује прописану чланарину за годину дана, шест месеци, месец дана или један дан.

Приликом уписа обавезно је показивање личне карте или друге личне исправе. Лица која нису пунолетна, то јест немају личну карту, уписују се уз присуство једног од родитеља, који је обавезан да покаже личну карту. Страни држављани приликом уписа морају поседовати пасош.

Колективно чланство подразумева учлањење група од најмање 10 корисника који се уписују преко школа, установа, предузећа или другог правног лица. Групна чланарина је нижа од чланарине за појединце и уплаћује се збирно за целу групу чланова.

Право на бесплатну чланарину имају: чланови дечјег одељења, ученици првог разреда средњих школа, лица старија од 70 година, незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање (потврда на увид), корисници социјалне помоћи (потврда на увид), добровољни даваоци крви (потврда на увид), труднице, дародавци, огранци. 

Други члан породице користи попуст у висини од 30% чланарине, а трећи члан породице у висини од 50% вредности уписа. 

Чланарина важи годину дана од дана уписа у Библиотеку.

Ценовник

 • појединачна чланарина – 500,00 динара
 • колективна чланарина (више од 10 чланова) – 300,00 динара
 • полугодишња чланарина – 400,00 динара
 • месечна чланарина – 300,00 динара
 • дневна чланарина – 100,00 динара
 • годишња чланарина – 700,00 динара
 • полугодишња чланарина – 500,00 динара
 • месечна чланарина 300,00 динара
 • дневна чланарина – 100,00 динара
 • годишња чланарина – 500,00 динара
 • полугодишња чланарина – 300,00 динара
 • месечна чланарина 300,00 динара
 • дневна чланарина – 100,00 динара

За све категорије корисника (више од 10) – 300,00 динара 

Издавање нове чланске карте – 50,00 динара

 • Без чланске карте (1 сат) – 100,00 динара
 • Са чланске карте (1 сат) – бесплатно