Дигитална библиотека

Дигитализација грађе Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ отпочета је 2022. године, реализацијом пројекта Министарства културе и информисања и за циљ има заштиту културног наслеђа и дуготрајног чувања дигиталних објеката, а у циљу: обезбеђивања доступности информација o културном наслеђу, омогућавању размена података између установа заштите, стварања нове и допуне постојеће документације о културном наслеђу, промоције и представљања културног наслеђа, повећања броја корисника, стварања нових садржаја и увођења нових услуга.

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ настоји да кроз дигиталну збирку представи сопствена издања, часописе који излазе на територији Неготина, издања аутора који су пореклом из Неготина, публикације које тематски обрађују географско подручје Неготина и околине, стару и ретку књигу, рукописе, фотографије, плакате, разгледницe…

Дигитална библиотека Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ усклађена је према IIIF стандарду. Дигитализација грађе врши се употребом ResCarta алата. Овакав вид дигитализације омогућава бројне могућности прегледања и претраживања дигитализованог садржаја.