Стари Неготин и околина - ризница успомена

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ дошла је на идеју да уради дигитализацију породичног наслеђа. Пројектом „Стари неготин и околина – ризница успомена“, Библиотека жели да сачува од заборава грађу која се чува као породично наслеђе – фотографије, писма, разгледнице, документа, дневнике, старе књиге, плакате, куваре и слично, који су настали до 1945. године.

Основна идеја овог пројекта јесте да се развојем иновативне дигиталне платформе са пратећом опремом створе услови за дигитализацију грађе од културног значаја, која тренутно није доступна званичним институцијама и јавности, већ се чува у нашим домовима.

Прикупљеном грађом ће управљати, проучити, вредновати, по потреби заштитити и презентовати стручна лица Библиотеке у сарадњи са релевантним институцијама – музејима, архивима, као и другим библиотекама.

Вашу грађу, коју сматрате релевантим за овај пројекат, можете донети лично у нашу установу. Сва грађа биће дигитализована у најкраћем року и уредно враћена власницима. Након тога, материјал ће бити обрађен и презентован у складу са усвојеним стандардима и презентован јавности.